อธิษฐานให้เป็น

posted on 27 Aug 2010 21:23 by modtanoi4
เรื่องของสัมมาสติ คือการระลึกชอบ ความระลึกที่ถูกต้อง ส่งผลเป็นพลังในคำ
อธิษฐานคือเราเริ่มตั้งใจ มีสติสมาทานศีล ๕ และสวดมนต์เรื่องคำสอนของ
พระพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็ตั้งใจอธิษฐาน “ขอบุญจากการสวดมนต์ใน
ครั้งนี้จงส่งผลให้แก่สัมมาอาชีพและปัจจัย ๔ ของข้าพเจ้า ขอบุญที่ข้าพเจ้าทำใน
ครั้งนี้จงส่งผลให้แก่ทุกเครื่องมือสื่อสารทุกภาษาในโลกนี้ พยัญชนะตัวอักษรตัวเลข
จงได้มีส่วนในบุญของข้าพเจ้าขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ทรัพย์ของแผ่นดินไม่มีประมาณ
ไม่ว่าข้าพเจ้าจะเกิดมาในภพใดชาติใด ถ้าข้าพเจ้าเคยมีกรรมกับทรัพย์ของแผ่นดิน
เคยมีกรรมกับคนในแผ่นดิน ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม ถ้าข้าพเจ้าเคยเป็นผู้ถูกผู้ใดกระทำ
ข้าพเจ้าขอไม่จองเวร”

สำหรับเรื่องครอบครัว ถ้าเกิดว่ามีครอบครัวที่กำลังล้มเหลวมาก ๆ ให้อธิฐานว่า
“ขอบุญจากการสวดมนต์สมาทานศีล ๕ ในครั้งนี้จงส่งผลให้ครอบครัวมี สามี ลูกหลาน
และบริวารทั้งหลาย จงเป็นผู้มีสติตลอดเวลา” ก็ให้อธิฐานเรื่องนั้นให้คลาย มีทุกข์เรื่อง
ไหนก็ให้อธิฐานเรื่องนั้น แล้วคำอธิษฐานมันจะส่งผล อย่างคนที่อธิษฐานว่า ขอให้
ลูกสอบได้ที่ ๑ เขาทำมาแค่ ๕ เดือนเองนะ ลูกเขาสอบได้ที่ ๑ เลยจากที่ว่าจะตกอยู่แล้ว
มันก็พลิกขึ้นมา แรงอธิษฐาน อธิษฐานทุกวันสวดมนต์เสร็จ แล้วคนที่ห่วงลูกมาก ๆ
อ่านหนังสือเล่มนี้ (ตั้งใจวันละ ๑๐ นาที ชีวิตเปลี่ยน) คิดว่าลูกทุกคนมีแต่หนี้สิน ทุกคน
กำลังตะเกียกตะกาย เพื่อให้หลุดพ้นจากหนี้สิน ก็อธิษฐานให้ลูกได้ ขอให้ลูกของ
ข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีทุกคน ทำอะไรก็ขอให้มีความเจริญทุกคน ด่าเรายังต้องรับผิดชอบเลย
แล้วพูดดีเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราพูดเหรอดร.แม่ชีทศพร จากหนังสือ "ตั้งใจวันละ 10 นาที ชีวิตเปลี่ยน"

Comment

Comment:

Tweet